CBD en THC: de verschillen uitgelegd

5 verschillen tussen CBD en THC

De cannabisplant is ongelooflijk veelzijdig en bevat meer dan 100 verschillende cannabinoïden: dit zijn actieve stoffen die van nature voorkomen in de cannabisplant. Nog niet zo lang geleden is ontdekt dat al deze cannabinoïden verschillende en wonderbaarlijke eigenschappen bezitten. Van alle cannabinoïden zijn ‘CBD’ (cannabidiol) en ‘THC’ (tetrahydrocannabidol) de bekendste. CBD en THC zijn twee soortgelijke stoffen, met allebei compleet verschillende eigenschappen.

Hoewel de moleculaire structuren van CBD en THC veel overeenkomsten laten zien, zijn er grote verschillen tussen deze twee prachtige cannabinoïden. Graag leggen wij de 5 grootste verschillen aan u uit.

CBD is niet psychoactief, THC wel

THC is psychoactief; dit betekent dat er een ‘high’ gevoel optreedt wanneer deze cannabinoïde in het lichaam zit. Dit is dan ook precies de reden waarom THC heel vaak recreatief wordt gebruikt: denk bijvoorbeeld aan roken van een joint.

In tegenstelling tot THC, heeft CBD deze eigenschap niet. High worden van CBD is dus absoluut niet mogelijk. Om die reden wordt CBD niet recreatief gebruikt. CBD wordt gebruikt als voedingssupplement, omdat het veel bijzondere, en voor ons lichaam nuttige, eigenschappen bezit.

CBD is legaal verkrijgbaar, THC niet

THC is psychoactief en is daarom niet legaal verkrijgbaar in Nederland. Omdat CBD niet-pyschoactief is, mag het in Nederland wél legaal verkocht worden. Belangrijk om te weten is dat in full-spectrum CBD producten soms nog een gering percentage THC behouden is gebleven. Dit geringe percentage vormt echter geen probleem voor de legaliteit van het product; er is een maximale hoeveelheid van 0,05% THC in dit soort CBD producten toegestaan.

Dit soort regels worden allemaal bepaald aan de hand van de Nederlandse Opiumwet. In deze wet staan lijsten beschreven met verboden middelen (soft- en harddrugs). Omdat THC psychoactief is, staat deze stof vermeld op Lijst 1 van de Nederlandse Opiumwet.

CBD komt uit de hennepplant, THC uit de wietplant

Cannabis bevat dus van nature zowel CBD als THC. Er zijn verschillende cannabis soorten te onderscheiden, zo kennen we de hennepplant en de wietplant. Deze twee plantensoorten worden vaak met elkaar verward, maar zijn dus absoluut verschillend.

De hennepplant bevat zeer weinig THC en in verhouding veel CBD; dit is dan ook de reden waarom de hennepplant wordt gebruikt bij de productie van CBD producten. Wietplanten daarentegen, bevatten veel THC en juist heel weinig CBD. Om die reden worden producten met THC juist gemaakt van de wietplant.
Omdat de hennepplant zeer weinig THC bevat, mag deze plantensoort in Nederland legaal verbouwd worden. De daadwerkelijke productie van CBD producten is nog niet toegestaan in Nederland, dit gebeurt vooralsnog in het buitenland.

CBD is vrij verkrijgbaar, THC alleen op recept

CBD producten worden gezien als voedingssupplementen en zijn om die reden volledig vrij verkrijgbaar. Voor THC producten geldt dit niet. Hoewel THC ook bijzondere en voor ons lichaam nuttige eigenschappen bezit, mag het niet vrij verkocht worden. THC kan in sommige gevallen wel door artsen worden voorgeschreven; alleen dan mag THC legaal worden verstrekt door speciale apotheken.

CBD is geschikt voor kinderen, THC niet

CBD is geschikt voor iedereen, dus ook voor kinderen. Omdat THC psychoactief is en men dus high wordt na de inname, wordt er afgeraden om THC in te zetten bij kinderen. Voor huisdieren geldt overigens hetzelfde; ook daarbij wordt THC afgeraden.

Het is inmiddels wel duidelijk dat CBD en THC absoluut verschillend zijn. Onderzoekers zijn er inmiddels wel achter gekomen dat wanneer CBD en THC samen worden ingenomen, ze een hele mooie interactie met elkaar hebben: de twee stoffen kunnen dus heel goed samenwerken in ons lichaam. Dit is ook de reden waarom veel CBD producten een zeer klein gehalte (<0,05%) aan THC bevatten.